Bitcoin kommer att krascha

Bitcoin kommer att krascha. Det finns många faktorer som kommer att påverka svaret på denna fråga. Om inflationen fortsätter att plåga den globala ekonomin kommer den amerikanska regeringen sannolikt att höja räntorna. Federal Reserve kommer också att vidta hårdare åtgärder…